Ücret ve Hadler

TOBB Fuarcılık - Ücret ve Hadler

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar;
# Ücret Türü Ücret
1 Madde 9/1-c’de Belirtilen Ödenmiş Sermaye Tutarı (En Az) 1.000.000,-TL
2 Madde 9/2-b’de Belirtilen Türk Lirası Cinsinden Nakit Teminat Tutarı 10.000,-TL
3 Madde 9/2-c’de Belirtilen Yetki Belgesi Başvuru Ücreti 2.000,-TL
4 Madde 11/1’de Belirtilen Ana Fuar Takvimi Başvuru Ücreti 1.250,-TL
5 Madde 12/1’de Belirtilen Ekleme Başvuru Ücreti 4.250,-TL
6 Madde 13/1’de Belirtilen Değişiklik, İptal Başvuru Ücreti 4.250,-TL
olarak belirlenmiştir.