Mevzuat

TOBB Fuarcılık - Mevzuat

Birliğimiz, yurt içinde düzenlenecek fuarlar ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan işlemler konusunda, 01.06.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa istinaden, yetkilendirilmiş bulunmaktadır.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 56ıncı maddesinin g bendi ile, Oda ve Borsalara yurt içi fuarlar konusunda yapılan ve Birliğe intikal ettirilen müracaatları inceleyip karara bağlama yetkisi Birliğimize verilmiştir. Birliğimize intikal ettirilen fuar başvuruları bu yetkiye istinaden, Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar) çerçevesinde değerlendirilip sonuca bağlanmaktadır.

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar indirmek için tıklayın.
Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslarda Birlik Tarafından Belirlenen Ücret ve Hadler için tıklayın.