Yazılı ve Görsel Tanıtımlar Kuralları

TOBB Fuarcılık - Yazılı ve Görsel Tanıtımlar Kuralları

YETKİ BELGESİ SAHİBİ FİRMALARIN DİKKATİNE

 

Konu: Fuarlara İlişkin Yapılan Yazılı ve Görsel Tanıtım, Reklam ve İlanlar ile Fuar Katalogları ve Davetiyeler

(Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar, Md. 16)

 

 

 

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’ın 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Fuar Takvimi’nde yer alan bir fuara ilişkin yapılan yazılı ve görsel tanıtım, reklam ve ilanlar ile fuar katalogları ve davetiyelerinde “BU FUAR 5174 SAYILIKANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR” ibaresine aşağıda belirtilen biçimde yer verilmesi zorunludur.

 

Ø   İbarenin tamamı büyük harfle kalın olarak Times New Roman fontu kullanılarak, aşağıda belirtilen yazı puntolarından daha küçük olmayacak şekilde kolaylıkla okunabilir biçimde yazılacaktır.

 

 

 

Fuar Davetiyelerinde: 8 Punto

El İlanlarında: 8 Punto

Fuar Kataloglarının Ön Kapağı Üzerine :10 Punto

Tam Sayfa Gazete İlanlarında: 12 Punto

Yarım Sayfa Gazete İlanlarında : 10 Punto

Yarım Sayfadan Daha Küçük Gazete İlanlarında: 8 Punto

Tam Sayfa Dergi İlanlarında: 10 Punto

Yarım Sayfa ve Daha Küçük Dergi İlanlarında: 8 Punto

Satış Broşürleri ve Fuar Katılım Sözleşmelerinde: 10 Punto

Sokak İlanlarında (Billboard, Bez Afiş vb.): 72 Punto

 

 

 

Not: İlanın boyutlarına göre bahse konu ibare birden fazla satırdan oluşacak şekilde ilgili ilana yerleştirilebilir.

 

 

 

Yazılı ve Görsel Tanıtımlar Kuralları