Haberler

2025 Yılı Ana Fuar Takvimi Başvuruları

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’ın 11. Maddesi gereği, “Ana fuar takviminde yer almak üzere yapılacak fuar düzenleme başvuruları, fuarın düzenleneceği yıldan bir önceki yılın Temmuz ayının 1 inci günü sonuna kadar….” gerekli evraklarla birlikte Sistem üzerinden yapılmaktadır. Ancak sektörden gelen talepler doğrultusunda, 2025 Yılı Ana Fuar Takvimi Başvuruları 19 Temmuz 2024 tarihi gün bitimine kadar Sistem üzerinden yapılabilecektir.